Thông tin chung

Hoa Kỳ là một thị trường lớn với dân số trên 300 triệu người, cùng với văn hóa tiêu dùng đã tạo nên một thị trường có sức mua lớn nhất thế giới.

Xem thêm

Thị trường quả bơ Hoa Kỳ - Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Sanfrancisco, Hoa Kỳ

Xem thêm

Hồ sơ thị trường Hoa Kỳ 4/2016 - VCCI

Xem thêm

Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ

Xem thêm