Hiệp định khác

Việt Nam - Ai Cập

    Nơi ký kết   Cairô Ngày ký 15/05/1994     Danh sách thành viên tham gia ký kết Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Ả Rập Ai Cập  Mô tả   Xem thêm