Quy định về xuất nhập khẩu

Thời gian: 2011 Đơn vị thực hiện: Phòng Hợp tác Phát triển, Vụ Hợp tác Kinh tế và Thương mại, Tổ chức Xúc tiến Ngoại thương Nhật Bản (JETRO)

Xem thêm

Về cơ bản hàng hóa nước ngoài được tự do nhập khẩu vào Nhật Bản. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản cũng quy định một số danh mục hàng hóa bị cấm nhập khẩu, hạn chế nhập khẩu và danh mục hàng hóa cần được cấp phép hoặc kiểm tra khi nhập khẩu.

Xem thêm

Theo Luật Bảo vệ Động vật và Thực vật của Nhật Bản, nhiều mặt hàng thực phẩm của các nước trong đó có Việt nam khi mang vào Nhật Bản đều phải tuân thủ các thủ tục về kiểm dịch.

Xem thêm