Hiệp định khác

Việt Nam - Áo

  Nơi ký kết Hà Nội Ngày ký 27/03/1995     Danh sách thành viên tham gia ký kết Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cộng hoà Aó   Mô tả   Xem thêm