Thông tin chung

Thời gian: 2016 Đơn vị thực hiện: Hiệp hội tiếp thị hình ảnh quốc tế (PMA)

Xem thêm

Thời gian: 2017 Đơn vị thực hiện: Chương trình "Hỗ trợ Hợp tác Kinh tế cho các sáng kiến tiểu vùng ở Châu Á (SCSI)" của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)

Xem thêm

Hồ sơ thị trường Trung Quốc 8/2016 - VCCI

Xem thêm

Qua nghiên cứu thị trường, Vụ Thị trường châu Á – châu Phi, Bộ Công Thương xin chia sẻ một số thông tin liên quan đến diễn biến thị trường mặt hàng chuối tại Trung Quốc để các doanh nghiệp, hộ nông dân nắm và chủ động điều tiết hoạt động sản xuất, kinh doanh

Xem thêm