Thông tin chung

Nhập khẩu tôm của Bỉ (mã HS 0306) tăng đều trong giai đoạn 2013-2017. Năm 2017, tổng giá trị nhập khẩu tôm của Bỉ đạt hơn 568 triệu Euro, tăng 11,3% so với năm 2016.  

Xem thêm

Các ngành mũi nhọn của Áo có tiềm năng mở rộng hợp tác với Việt Nam - Thương vụ Việt Nam tại Áo

Xem thêm

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm thương mại quốc tế (ITC), Uỷ ban Châu Âu (EC)

Xem thêm

Thời gian: 10/2015 Đơn vị thực hiện: EU-MUTRAP

Xem thêm