Hiệp định khác

Việt Nam - Benin

Nơi ký kết Côtônu Ngày ký 25/11/1996     Danh sách thành viên tham gia ký kết Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Bê nanh Mô tả   Xem thêm