Ấn phẩm - Tài liệu

Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 17+18

19/02/2020

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 17+18 Quý III+IV/2019 Chủ đề: "Nhìn lại chặng đường hội nhập FTA Việt Nam năm 2019"

FTA

Cẩm nang doanh nghiệp: Tổng hợp cam kết trong các FTA đối với ngành dệt may

07/02/2020

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

WTO

Sách "Cam kết về dịch vụ khi gia nhập WTO: Bình luận của người trong cuộc"

06/01/2010

Trong 2 năm qua, sau khi chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện các cam kết của mình với tổ chức này trong tất cả các lĩnh vực như thuế, phi thuế, sở hữu trí tuệ, dịch vụ... Sự nghiêm túc của Việt Nam được các thành viên WTO và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao và đó cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần tạo ra kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài đầy ấn tượng trong 2 năm 2007 và 2008 vừa qua.

Hiệp định GATS và Biểu cam kết dịch vụ

23/12/2009

GATS là tên viết tắt của Hiệp định Chung về Thương mại Dịch vụ của WTO. Tuy nhiên, GATS chỉ bao gồm các nguyên tắc chung về thương mại dịch vụ. Nghĩa vụ cụ thể của mỗi nước thành viên trong việc mở cửa thị trường dịch vụ của nước mình (cho dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ từ các nước thành viên WTO khác) được nêu trong Biểu cam kết dịch vụ riêng của nước đó (Biểu này là kết quả của đàm phán mở cửa thị trường dịch vụ của nước đó khi gia nhập WTO)

Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới 2020

07/02/2020

Thời gian: 01/2020 Đơn vị thực hiện: Liên Hiệp Quốc

Vai trò của ASEAN trong chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

29/10/2019

Thời gian: 2019 Nguồn: Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế