Ấn phẩm - Tài liệu

FTA

Sổ tay Doanh nghiệp: Những điều cần biết về các FTA của Việt Nam

30/11/2019

Thời gian: 6/2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI,

Cẩm nang “Quy tắc xuất xứ trong các FTA mà Việt Nam là thành viên”

27/09/2019

Để hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu về các quy tắc xuất xứ, qua đó tận dụng hiệu quả hơn các cơ hội thuế quan từ các FTA, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI (Trung tâm WTO và Hội nhập) đã tiến hành biên tập cuốn Cẩm nang doanh nghiệp “Quy tắc xuất xứ trong các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”.

Cẩm nang “Tóm lược Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)”

25/09/2019

Cẩm nang tóm tắt các nội dung cốt lõi của CPTPP, lựa chọn trong số các cam kết có tác động trực tiếp và dự kiến có ảnh hưởng lớn nhất tới doanh nghiệp. Cẩm nang diễn giải các cam kết theo cách thức ngắn gọn, dễ hiểu nhất, với các đánh giá ban đầu về tác động tới doanh nghiệp, từ đó lưu ý doanh nghiệp về các vấn đề cần quan tâm nhất, công việc chuẩn bị cần tập trung nhất.

Báo cáo Nghiên cứu: Cơ hội thị trường Australia cho Việt Nam từ CPTPP và các FTA liên quan

11/04/2019

Thời gian: 4/2019 Đơn vị thực hiện: Nhóm nghiên cứu Trung tâm WTO và Hội nhập, được tài trợ bởi Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia.

Báo cáo nghiên cứu: Tự do hóa trong lĩnh vực dịch vụ của Việt Nam

21/03/2019

Thời gian: 3/2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Nghiên cứu: Hoa quả Việt Nam vượt qua các rào cản của thị trường EU để tận dụng cơ hội từ EVFTA

18/03/2019

Thời gian: 3/2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập

Niên giám thống kê ASEAN 2018

31/01/2019

Thời gian: tháng 01/2019 Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Cẩm nang Hướng dẫn thực thi các cam kết về hàng rào phi thuế quan (TBT và SPS)

30/01/2019

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Cẩm nang Hướng dẫn thực thi các cam kết về cam kết hữu trí tuệ

30/01/2019

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Tác động Kinh tế của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU

30/01/2019

Thời gian: 2017 Đơn vị thực hiện: Ủy ban Châu Âu