Ấn phẩm - Tài liệu

Tài liệu tham khảo

Hiệp định CPTPP và VPA/FLEGT: Cơ hội và thách thức đối với ngành công nghiệp gỗ của Việt Nam

22/03/2019

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam

Nghiên cứu về tác động kinh tế và xã hội của Hiệp định thương mại tự do EU với Việt Nam

01/02/2019

Thời gian: 2018 Tác giả: the Austrian Foundation for International Development (OEFSE)

EVFTA tạo ra cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong quan hệ với EU

12/01/2019

Thời gian: 2019 Tác giả: GS. TSKH Nguyễn Mại

Tác động của Cách mạng 4.0 đến nền kinh tế thế giới, cơ hội và thách thức trong tiến trình hội nhập KTQT của Việt Nam

14/12/2018

Người thực hiện: ThS. Đặng Xuân Tâm - Phó Trưởng phòng Hỗ trợ Đàm phán, Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Các Hiệp định thương mại tự do và Cơ hội thu hút FDI của Việt Nam trong thời gian tới

14/12/2018

Người thực hiện: ThS. Lâm Thị Quỳnh Anh - Trưởng phòng Hội nhập KTQT trong nước, Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Biện pháp phòng vệ thương mại trong các Hiệp định thương mại tự do

14/12/2018

Người thực hiện: Ông Lương Kim Thành - Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Phòng vệ thương mại - Công cụ chính sách quan trọng khi tham gia các FTA

14/12/2018

Người thực hiện: Ông Lê Triệu Dũng - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Những cam kết trong các FTA thế hệ mới và khả năng thực hiện của doanh nghiệp Việt Nam

14/12/2018

Người thực hiện: Ông Lương Hoàng Thái - Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018