Ấn phẩm - Tài liệu

Các Ấn phẩm khác

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2018

11/04/2019

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Cơ cấu thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc năm 2016-17

31/01/2019

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Thương mại của các bang và vùng lãnh thổ Úc trong năm 2016-2017

30/01/2019

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Một số qui định đối với hàng hoá nhập khẩu vào Úc

16/12/2018

Thời gian: 2017 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Hướng dẫn xuất khẩu vào thị trường Úc

15/12/2018

Thời gian: 2015 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Cẩm nang hướng dẫn doanh nghiệp về Hiệp định Khu vực thương mại tự do châu Phi (AfCFTA)

14/12/2018

Thời gian: 9/2018 Đơn vị thực hiện: ITC - International Trade Centre

Hỏi đáp về FLEGT và VPA dùng cho doanh nghiệp

09/12/2018

Thời gian: 12/2017 Đơn vị thực hiện: Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED)

Hướng dẫn tuân thủ VPA dành cho doanh nghiệp

09/12/2018

Thời gian: 11/2017 Đơn vị thực hiện: Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED)

Báo cáo Thương mại Thế giới 2015: Tăng tốc thương mại: Lợi ích và thách thức trong quá trình thực thi TFA

01/12/2018

Thời gian: 2015 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)