Hội nghị: “Tổng kết thực thi Pháp luật về phòng vệ thương mại và đề xuất giải pháp hoàn thiện”

Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI xin trân trọng kính mời Đại diện Quý Cơ quan, Quý Hiệp hội, Quý Doanh nghiệp, và các cá nhân/ tổ chức có liên quan tới tham dự:

HỘI NGHỊ

“TỔNG KẾT THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN”

           Thời gian: 8h30 – 11h30 ngày 02 tháng 06 năm 2016

           Địa điểm: Hội trường Tầng 2, số 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội