Hội thảo "Rà soát Pháp luật Đấu thầu Việt Nam với các Cam kết về Mua sắm công trong EVFTA - Kết quả rà soát và Đề xuất điều chỉnh từ góc độ lợi ích của doanh nghiệp”

Việt Nam vừa kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) cuối năm 2015. Cùng với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), EVFTA dự kiến sẽ tạo ra những tác động lớn tới thể chế và chính sách Việt Nam trong thời gian tới, trong đó có lĩnh vực Đấu thầu – Mua sắm công.