Hội nghị "TPP và quá trình tham gia của Việt Nam" tại TP. HCM

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đang tham gia đàm phán cùng 11 đối tác. Đàm phán đã trải qua 19 phiên đàm phán chính thức và hiện đang bước vào giai đoạn cuối cùng.

Trong bối cảnh đó, việc phổ biến thông tin về hiệp định TPP cho cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng chịu ảnh hưởng có vai trò quan trọng, nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác để phục vụ cho việc chủ động chuẩn bị hội nhập. Bộ Công thương phối hợp với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị: