Hội thảo "Cải cách Thủ tục Hải quan qua Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại của WTO"

Minh bạch hóa, tạo thuận lợi và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hải quan là một trong những trọng tâm cơ bản mà Chính phủ đang quyết tâm thực hiện. Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại (TFA) của WTO mới được ký kết cuối năm 2013 cũng đòi hỏi Việt Nam phải thực hiện những yêu cầu tương tự, với các nghĩa vụ cụ thể và bắt buộc. Đây là cơ hội lớn để các Hiệp hội, doanh nghiệp cùng Chính phủ thúc đẩy việc cải cách triệt để thủ tục hành chính trong lĩnh vực vốn còn rất nhiều bất cập này.