Hội thảo tham vấn Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết TPP về Đầu tư - Kết quả rà soát và Đề xuất hoàn thiện pháp luật từ góc độ lợi ích doanh nghiệp

Trong số các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới của Việt Nam, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và FTA Việt Nam-EU (EVFTA) được đánh giá là hai hiệp định có tác động lớn nhất tới thể chế và pháp luật Việt Nam, trong đó có các chính sách về đầu tư.