Hội thảo (TP.HCM): Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) - Những Điều Doanh Nghiệp Cần Biết

Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI trân trọng kính mời các Doanh nghiệp, Hiệp hội và các đơn vị liên quan đến tham dự hội thảo:

Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Những Điều Doanh Nghiệp Cần Biết

- Thời gian:  8.00 - 12.00 Sáng thứ Năm, ngày 14/04/2016

- Địa điểm:  Khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Ngôn ngữ:  Tiếng Việt - Có phiên dịch đồng thời sang tiếng Anh