Văn kiện

Nghị định thư về việc gia nhập WTO của Việt Nam

Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ký ngày 07 tháng 11 năm 2006 tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ.

Văn bản chính thức: Tiếng Việt (bản dịch) | Tiếng Anh

Các bài khác