Bảng tổng hợp các FTA của Việt Nam tính đến tháng 11/2018 

STT

FTA

Hiện trạng

Đối tác

FTAs đã có hiệu lực

1

AFTA

Có hiệu lực từ 1993

ASEAN

2

ACFTA

Có hiệu lực từ 2003

ASEAN, Trung Quốc

3

AKFTA

Có hiệu lực từ 2007

ASEAN, Hàn Quốc

4

AJCEP

Có hiệu lực từ 2008

ASEAN, Nhật Bản

5

VJEPA

Có hiệu lực từ 2009

Việt Nam, Nhật Bản

6

AIFTA

Có hiệu lực từ 2010

ASEAN, Ấn Độ

7

AANZFTA

Có hiệu lực từ 2010

ASEAN, Úc, New Zealand

8

VCFTA

Có hiệu lực từ  2014

Việt Nam, Chi Lê

9

VKFTA

Có hiệu lực từ  2015

Việt Nam, Hàn Quốc

10

VN – EAEU FTA

Có hiệu lực từ  2016

Việt Nam, Nga, Belarus, Amenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan

FTA đã ký nhưng chưa có hiệu lực

11

AHKFTA

Ký tháng 11/2017

ASEAN, Hồng Kông (Trung Quốc)

12

CPTPP

(Tiền thân là TPP)

Ký tháng 3/2018

Tính đến tháng 11/2018 đã có 7 nước phê chuẩn CPTPP, do đó CPTPP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 30/12/2018 với các nước đã phê chuẩn.

Việt Nam, Canada, Mexico, Peru, Chi Lê, New Zealand, Úc, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia

FTA đã kết thúc đàm phán nhưng chưa ký

13

EVFTA

Kết thúc đàm phán tháng 2/2016

Việt Nam, EU (28 thành viên)

FTA đang đàm phán

14

RCEP

Khởi động đàm phán tháng 3/2013

ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, New Zealand

15

Việt Nam  – EFTA FTA

Khởi động đàm phán tháng 5/2012

 Việt Nam, EFTA (Thụy Sĩ, Na uy, Iceland, Liechtenstein)

16

Việt Nam – Israel FTA

Khởi động đàm phán tháng 12/2015

Việt Nam, Israel

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập