Diễn biến đàm phán

Vào 08/2012, 16 Bộ trưởng Kinh tế các nước RCEP đã công bố bản Hướng dẫn Quy tắc và Mục tiêu đàm phán của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), với sự tham gia của 10 nước thành viên ASEAN (Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam), và 06 đối tác FTA của ASEAN (Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, và New Zealand)

Xem thêm

Bộ Tài chính lấy ý kiến doanh nghiệp về phương án cam kết của Việt Nam trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Xem thêm

Bộ Công thương tổ chức lấy ý kiến doanh nghiệp về Bản yêu cầu thuế của Việt Nam đối với Ấn Độ trong đàm phán Hiệp định RCEP.

Xem thêm

Hội nghị Bộ trưởng RCEP lần thứ 7 được tổ chức ngày 02/03/2019 tại Xiêm Riệp, Campuchia

Xem thêm

Vòng đàm phán thứ 25 của RCEP được tổ chức từ ngày 19-28/02/2019 tai Bali, Indonesia

Xem thêm

Vòng đàm phán thứ 24 của RCEP được tổ chức từ ngày 18-28/10/2018 tại Auckland, New Zealand.

Xem thêm

Hội nghị Bộ trưởng RCEP lần thứ 6 được tổ chức từ ngày 30-31/08/2018 tại Singapore

Xem thêm

Vòng đàm phán thứ 23 của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã được tổ chức từ ngày 17-27/07/2018 tại Bangkok, Thái Lan.Trong vòng đàm phán, các nhóm làm việc đã thảo luận về thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử, các vấn đề pháp lý và thể chế và mua sắm chính.

Xem thêm

Vòng đàm phán thứ 22 của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã được tổ chức từ 28/04- 08/05/2018 tại Singapore.

Xem thêm

Mới đây, vòng đàm phán thứ 21 về Hiệp định quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã kết thúc tại Indonesia. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 12/2 cho biết, các bên đã tiếp tục triển khai tham vấn về các vấn đề hàng hoá, dịch vụ, đầu tư và quy tắc theo chỉ thị của Hội nghị Cấp cao RCEP lần thứ nhất diễn ra vào tháng 11 năm 2017, đàm phán lần này đã thu được tiến triển tích cực.

Xem thêm