Sự kiện

Hội thảo Tập huấn Truyền thông "Nâng cao năng lực tập huấn cho các cơ quan truyền thông về FLEGT-VPA"

02/07/2014

Xuất khẩu gỗ Việt Nam sang EU đang đứng trước những thách thức lớn từ các yêu cầu kỹ thuật liên quan tới nguồn gốc hợp pháp của gỗ nguyên liệu theo Chương trình Thực thi lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (FLEGT) và các thủ tục cấp phép FLEGT theo Hiệp định đối tác tự nguyện thực thi FLEGT (gọi tắt là FLEGT-VPA) mà Việt Nam đang đàm phán với EU.

Tuy nhiên, trong khi thời điểm ký kết dự kiến đã đến gần (tháng 10/2014), nhiều doanh nghiệp gỗ cũng chưa nắm được các đòi hỏi của FLEGT cũng như chưa biết những tác động của FLEGT-VPA đối với hoạt động kinh doanh và xuất khẩu của mình sang EU.

Trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp và cơ quan truyền thông trong quá trình thực thi FLEGT”, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo tập huấn cho các cơ quan truyền thông về FLEGT-VPA:

Thời gian: Thứ Tư, ngày 09 tháng 07 năm 2014

Địa điểm: Khách sạn GreenPark, 48 Trần Nhân Tông, Hà Nội.

Mục đích của hội thảo là (i) Thông tin về FLEGT và VPA; (ii) Kết quả khảo sát nhu cầu thông tin về FELGT/VPA của doanh nghiệp gỗ tại 06 tỉnh sản xuất gỗ tập trung; (iii) Thông tin về nguồn ngân sách hỗ trợ của Dự án dành cho hoạt động truyền thông và xây dựng kế hoạch truyền thông về FLEGT-VPA tương ứng.

Tài liệu hội thảo: Download tài liệu dưới đây