Giới thiệu

Giới thiệu: Trung tâm WTO là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), được thành lập nhằm hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Xem thêm

Trung tâm WTO và Hội nhập Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Địa chỉ: 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Tel: 024.35771458 Fax: 024.35771459 Email: banthuky@trungtamwto.vn Fanpage: www.facebook.com/trungtamwtovahoinhap/

Xem thêm