Tóm tắt các vụ tranh chấp

 • Giải quyết tranh chấp số DS264

  Hoa Kỳ - Kết luận cuối cùng trong cuộc điều tra chống bán phá giá sản phẩm gỗ xẻ mềm nhập khẩu từ Canada Nguyên đơn    CanadaBị đơn:    Hoa Kỳ

 • Giải quyết tranh chấp số DS262

  Hoa Kỳ - các cuộc rà soát hoàng hôn thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng áp dụng đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu từ Pháp và Đức Nguyên đơn    ECBị đơn:    Hoa Kỳ

 • Giải quyết tranh chấp số DS247

  Hoa Kỳ - Biện pháp chống bán phá giá tạm thời áp dụng đối với sản phẩm gỗ xẻ mềm nhập khẩu từ Canada Nguyên đơn    CanadaBị đơn:    Hoa Kỳ

 • Giải quyết tranh chấp số DS244

  Hoa Kỳ - Cuộc rà soát hoàng hôn thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng thép tấm cacbon chống mài mòn nhập khẩu từ Nhật Bản Nguyên đơn    Nhật BảnBị đơn:Hoa Kỳ

 • Giải quyết tranh chấp số DS239

  Hoa Kỳ - Thuế chống bán phá giá áp dụng đối với sản phẩm Silic nhập khẩu từ Braxin Nguyên đơn        BraxinBị đơn:    Hoa Kỳ