Tin tức thực thi

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng ra Công văn về Thông báo hồ sơ nhập khẩu thủy sản của Thái Lan

Ngày 30/11, Bộ Nông nghiệp và hợp tác Thái Lan đã thông báo chính thức cho các nước Thành viên WTO về việc đang xây dựng dự thảo Thông báo về loại và phân loại hồ sơ cho phép nhập khẩu thủy hải sản vào Thái Lan (Department of the Fisheries Notification on Type and Category of Document for Import Permit of Fish and Fishery Products) với mục đích kiểm tra hồ sơ sản phẩn thủy hải sản nhập khẩu có phù hợp với quy định của Điều 96, Pháp lệnh hoàng gia về thủy hải sản năm 2558 B.E. (2015) hay không.

Theo đó, các cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan không được phép nhập khẩu trừ khi chủ tàu hoặc thuyền trưởng chứng minh được tàu đánh bắt có giấy phép đánh bắt hoặc giấy phép cho các hoat động liên quan tới thủy hải sản do nước quốc tịch của tàu hoặc một nước ven biển tỏng vùng đánh bắt cấp. Tàu cá có thể cung cấp bằng chứng chứng minh không đánh bắt bất hợp pháp. Chủ tàu hoặc thuyền trưởng tàu xác nhận bằng văn bản rằng nước quốc tịch của tàu chứng nhận các động vật thủy sinh được đánh bắt phù hợp với các quy định của tổ chức quốc tế liên quan.

Chi tiết có thể xem tại tài liệu đính kèm: 

Tập tin đính kèm: 

Các bài khác