Quan điểm của doanh nghiệp

Quan điểm của VCCI về phương án mở cửa thị trường hàng hóa trong EVFTA

Để chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ hai Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Bộ Tài chính đã tiến hành lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp về phương án mở cửa thị trường hàng hóa trong hiệp định quan trọng này.

Ngày 13/1/2013, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã gửi góp ý về phương án xây dựng bản chào thuế quan đầu tiên của Việt Nam trong EVFTA lên Bộ Tài chính, trong đó nhấn mạnh:

  • Bản chào đầu tiên cần xác định được các tiêu chí rõ ràng, hợp lý và có căn cứ để lựa chọn các sản phẩm/nhóm sản phẩm nào cần bảo hộ ở mức cao/vừa/thấp, các sản phẩm/nhóm sản phẩm nào cần lộ trình mở cửa dài/trung bình/ngay...
  • Tiêu chí để bảo hộ phải là những tiêu chí quan trọng và cần thiết nhất, trong đó phải tính đến lợi ích chung của nền kinh tế chứ không phải lợi ích cục bộ của một số ngành
  1. Ngoài những tiêu chí về kinh tế, cần có những tiêu chí về  “bảo vệ môi trường”, “bảo vệ sức khỏe con người”, “phù hợp văn hóa Việt Nam” để đảm bảo việc mở cửa thị trường không ảnh hưởng tới các lợi ích cộng đồng quan trọng mà không chỉ Việt Nam mà tất cả các nước đều muốn bảo vệ.

Ngoài ra, VCCI cũng kiến nghị Bộ Tài chính và Đoàn đàm phán của Chính phủ trong quá trình đàm phán cần tham vấn không chỉ các hiệp hội, tổng công ty lớn trong ngành liên quan mà còn phải tham vấn cả những doanh nghiệp khác trong ngành và ở các ngành liên quan (sử dụng nguyên liệu hoặc cung cấp dịch vụ), và VCCI (với vai trò là đơn vị đầu mối trong tham vấn cộng đồng doanh nghiệp theo Quyết định 06/2012/QĐ-TTg) để đảm bảo hiệu quả của việc tham vấn và tính đại diện của các thành phần tham gia.

 

Các bài khác