Ấn phẩm liên quan

Báo cáo: Hướng dẫn tiếp cận thị trường Châu Âu cho doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam

Thời gian: 2017

Bởi: EU-MUTRAP

Hướng dẫn tiếp cận thị trường (Market Access Guideline - MAG) là tài liệu cung cấp thông tin cho các nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê của Việt Nam về các điều kiện chính của thị trường áp dụng đối với cà phê nhập khẩu vào EU và xuyên suốt chuỗi cung ứng cà phê xuất khẩu. Tài liệu này cũng đề xuất các phương án cần thiết để tuân thủ những điều kiện và làm hoặc tăng sức cạnh tranh xuất khẩu. Theo đó, MAG bao gồm 3 phần sau:

Phần 1: Điều kiện tiếp cận thị trường EU đối với cà phê xanh

Phần 2: Điều kiện tiếp cận thị trường EU đối với cà phê rang và cà phê hòa tan

Phần 3: Các vấn đề thực tiễn liên quan đến xuất khẩu cà phê sang EU

Tất cả các yếu tố đầu vào được biên soạn trên cơ sở xem xét các điều khoản tiếp cận thị trường của Châu Âu: bao gồm các yêu cầu pháp lý và yêu cầu của người mua, tiêu chuẩn quốc tế và thực tiễn, và quan trọng nhất là tham vấn của các chuyên gia châu Âu với các bên liên quan như nhà nhập khẩu và hiệp hội châu Âu.

Bên cạnh đó, bài viết này cũng đính kèm theo các tài liệu khác trong khuôn khổ hoạt động NSO-16 của EU-MUTRAP bao gồm (i) Đánh giá nhu cầu của các nhà xuất khẩu và sản xuất cà phê Việt Nam; (ii) Rà soát các điều kiện tiếp cận thị trường Châu Âu và hỗ trợ kỹ thuật cho nhóm chuyên gia AMDI; và (iii) Rà soát các chính sách của Việt Nam và các cam kết thương mại quốc tế.

Phiên bản tiếng Anh được đính kèm bên dưới.

Thời gian: 2017
Bởi: EU-MUTRAP

 

Các bài khác