Đối thoại ASEAN - Canada

Kim ngạch thương mại song phương hàng năm giữa ASEAN và Canada đạt mức 11 tỷ đô la Canada năm 2006. Đầu tư nước ngoài từ Canada vào khu vực ASEAN cũng đạt trên 8 tỷ đô la Canada. Năm 2005, kim ngạch nhập khẩu vào ASEAN từ Canada đạt 2,8 tỷ USD, tăng so với mức 1,55 tỷ USD năm 1993. Cũng trong năm 2005, kim ngạch xuất khẩu của ASEAN sang Canada đạt mức 3,1 tỷ USD, so với mức 1,95 tỷ USD năm 1993.

Hội nghị tham vấn giữa các quan chức kinh tế cấp cao ASEAN (SEOM) với Canada đã được tổ chức hai lần kể từ tháng 5 năm 2005 (lần thứ nhất diễn ra vào ngày 3-4/5/2005 tại Toronto, Canada; lần thứ hai diễn ra vào ngày 15-16/9/2006 tại Bali, Indonesia).

ASEAN và Canada đang chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư ASEAN-Canada (TIFA) nhằm tăng cường các mối quan hệ thương mại và đầu tư.

          Văn bản liên quan:

Các bài khác