Phân tích nội dung hiệp định

USTR: Tóm tắt các Chương TPP

Ngày 5/11/2015, các nước thành viên TPP đã chính thức công bố toàn văn gần chính thức của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đồng thời cũng đã xây dựng và cho công bố các bản tóm tắt của từng chương TPP. Các văn bản này có thể được tải về tại đây:

Các bài khác