Quá trình đàm phán

TPP sẽ có hiệu lực như thế nào?

TTWTO - Ngày 5/5/2015, sau hơn 5 năm chờ đợi, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) cuối cùng cũng đã kết thúc đàm phán. Điều mà doanh nghiệp quan tâm bây giờ là bao giờ TPP sẽ được ký kết và có hiệu lực.

Theo Tuyên bố chung của các Bộ trưởng thương mại TPP sau Hội nghị Bộ trưởng tại Atlanta (Hoa Kỳ) vừa qua thì sau khi tuyên bố kết thúc đàm phán TPP, các nhà đàm phán sẽ tiến hành rà soát lại văn bản đàm phán. Sau khi rà soát xong, toàn văn hiệp định TPP sẽ được công bố trước khi ký kết Hiệp định.

Để tiến tới ký kết TPP, thì tùy thuộc từng nước thành viên sẽ có những quy trình thủ tục khác nhau. Chẳng hạn như đối với Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obam phải thông báo với Quốc hội nước này về ý định ký TPP để được thông qua trước khi chính thức ký Hiệp định. Sau 30 ngày kể từ khi thông báo ý định đó và trước 60 ngày ký TPP, chính quyền của ông Obama phải công bố nội dung của Hiệp định ra công chúng.

Sau khi TPP được ký kết, sẽ trải qua quá trình thông qua theo thủ tục ở nội bộ từng nước. Mỗi nước đã thông qua TPP sẽ thông báo với các nước TPP khác về việc đã hoàn tất toàn bộ các yêu cầu để cho Hiệp định có thể có hiệu lực.

Cuối cùng, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, TPP sẽ có hiệu lực 60 ngày kể từ khi tất cả các nước thành viên đã thông qua TPP. Nếu việc tất cả các thành viên thông qua không được thực hiện trong vòng 2 năm kể từ ngày ký Hiệp định, thì Hiệp định sẽ có hiệu lực 60 ngày sau khi hết thời hạn 2 năm đó nếu có ít nhất 6 nước thành viên có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chiếm trên 85% tổng GDP của tất cả 12 nước TPP đã thông qua Hiệp định.

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI

Các bài khác