Quá trình đàm phán

Tóm tắt diễn biến Vòng đàm phán 10 Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Vòng đàm phán 10 của TPP diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 5 - 9 tháng 12 năm 2011. Tuy nhiên, chỉ có một vài nhóm đàm phán gặp mặt và làm việc trong suốt cả tuần, bao gồm các nhóm đàm phán về nguồn gốc xuất xứ, dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ.  Các nhóm đàm phán về tiếp cận thị trường hàng công nghiệp, nông nghiệp và dệt may cũng có buổi gặp mặt. Tất cả đều tạo nên những tiến bộ hơn nữa trong việc thu hẹp khoảng cách giữa các vấn đề trong các bản dự thảo và đàm phán về các hiệp định tiếp cận thị trường.
Vòng đàm phán lần này tại Malaysia là tiếp sau cuộc họp các nhà lãnh đạo TPP ở Honolulu vào giữa tháng 11. Tại đây, các nhà lãnh đạo của 9 nước thành viên đã tuyên bố rằng đã đạt được một hiệp định khung về TPP và thông qua báo cáo từ các bộ trưởng thương mại của các nước TPP, bao gồm cam kết về một FTA toàn diện và tham vọng mà sẽ giúp xóa bỏ các hàng rào thuế quan và phi thuế quan đối với thương mại và đầu tư.
Các nhà lãnh đạo cũng yêu cầu các cuộc đàm phán phải đẩy nhanh hơn nữa để có thể đạt được một thỏa thuận cuối cùng càng sớm các tốt. Để đạt được mục tiêu này, các trưởng đoàn đàm phán ở Kuala Lumpur đã có cuộc gặp mặt để thảo luận về con đường đi đến kết thúc đàm phán. Hiện giờ, các bên đang làm việc cùng nhau để thảo ra một bản kế hoạch chi tiết nhằm kết thúc đàm phán ở cả hơn 20 nhóm đàm phán, bao gồm cả các cuộc làm việc giữa kỳ.
Các cuộc đàm phán trong năm 2012
Australia đã để nghị được làm chủ nhà của vòng đàm phán tới vào tháng 3/2012 và đang lên kế hoạch để thực hiện. Cũng giống như các vòng đàm phán trước, các bên liên quan có thể tham gia bình luận với các nhà đàm phán tại các sự kiện bên lề vòng đàm phán.
Thành viên
Nhật Bản, Canada và Mexico đã chính thức bảy tỏ mong muốn tham gia vào TPP. Các nước trong TPP đều tán thành điều này và sẽ bắt đầu quá trình thảo luận song phương với các nước này về mức độ sẵn sàng và khả năng của họ để có thể duy trì tham vọng và tốc độ của các cuộc đàm phán. Quá trình này cũng giống như quá trình bất kỳ nước TPP nào phải thực hiện khi muốn tham gia vào TPP, và quyết định cuối cùng sẽ dựa trên sự đồng thuận của tất cả các nước TPP.

Vòng đàm phán 10 của TPP diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 5 - 9 tháng 12 năm 2011. Tuy nhiên, chỉ có một vài nhóm đàm phán gặp mặt và làm việc trong suốt cả tuần, bao gồm các nhóm đàm phán về nguồn gốc xuất xứ, dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ.  Các nhóm đàm phán về tiếp cận thị trường hàng công nghiệp, nông nghiệp và dệt may cũng có buổi gặp mặt. Tất cả đều tạo nên những tiến bộ hơn nữa trong việc thu hẹp khoảng cách giữa các vấn đề trong các bản dự thảo và đàm phán về các hiệp định tiếp cận thị trường.

Vòng đàm phán lần này tại Malaysia là tiếp sau cuộc họp các nhà lãnh đạo TPP ở Honolulu vào giữa tháng 11. Tại đây, các nhà lãnh đạo của 9 nước thành viên đã tuyên bố rằng đã đạt được một hiệp định khung về TPP và thông qua báo cáo từ các bộ trưởng thương mại của các nước TPP, bao gồm cam kết về một FTA toàn diện và tham vọng mà sẽ giúp xóa bỏ các hàng rào thuế quan và phi thuế quan đối với thương mại và đầu tư.

Các nhà lãnh đạo cũng yêu cầu các cuộc đàm phán phải đẩy nhanh hơn nữa để có thể đạt được một thỏa thuận cuối cùng càng sớm các tốt. Để đạt được mục tiêu này, các trưởng đoàn đàm phán ở Kuala Lumpur đã có cuộc gặp mặt để thảo luận về con đường đi đến kết thúc đàm phán. Hiện giờ, các bên đang làm việc cùng nhau để thảo ra một bản kế hoạch chi tiết nhằm kết thúc đàm phán ở cả hơn 20 nhóm đàm phán, bao gồm cả các cuộc làm việc giữa kỳ.

Các cuộc đàm phán trong năm 2012

Australia đã để nghị được làm chủ nhà của vòng đàm phán tới vào tháng 3/2012 và đang lên kế hoạch để thực hiện. Cũng giống như các vòng đàm phán trước, các bên liên quan có thể tham gia bình luận với các nhà đàm phán tại các sự kiện bên lề vòng đàm phán.

Thành viên

Nhật Bản, Canada và Mexico đã chính thức bảy tỏ mong muốn tham gia vào TPP. Các nước trong TPP đều tán thành điều này và sẽ bắt đầu quá trình thảo luận song phương với các nước này về mức độ sẵn sàng và khả năng của họ để có thể duy trì tham vọng và tốc độ của các cuộc đàm phán. Quá trình này cũng giống như quá trình bất kỳ nước TPP nào phải thực hiện khi muốn tham gia vào TPP, và quyết định cuối cùng sẽ dựa trên sự đồng thuận của tất cả các nước TPP.

Các bài khác