Phân tích nội dung hiệp định

Các nước TPP công bố Bản Tóm tắt nội dung TPP

Sau hơn 5 ngày đàm phán kể từ ngày 30/09/2015 đến 9h sáng ngày 05/10/2015 theo giờ địa phương, các nước đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã tuyên bố kết thúc đàm phán TPP.

Vậy là sau hơn 5 năm đàm phán ròng rã, đàm phán TPP đã chính thức khép lại. Các bước tiếp theo là các nhà đàm phán sẽ tiến hành các công việc kỹ thuật nhằm chuẩn bị cho việc công bố cho công chúng về nội dung văn bản hiệp định TPP như rà soát pháp lý, dịch, soạn thảo và thẩm định câu chữ. 

Tuy nhiên, trước khi văn bản hiệp định được công bố chính thức, các nước đã đưa ra bản Tóm tắt nội dung TPP.

Văn bản tóm tắt: Tiếng Việt (MOIT) | Tiếng Anh (USTR)

Các bài khác