Phân tích nội dung hiệp định

Australia: Tóm tắt các Chương TPP

Một tháng sau khi tuyên bố chính thức kết thúc đàm phán, vào ngày 5/11/2015, các nước thành viên TPP đã chính thức công bố bản toàn văn gần chính thức nhất của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). 

Đồng thời, các nước thành viên TPP cũng tiến hành phân tích và đưa ra các bản tóm tắt nội dung các chương của TPP, trong đó có Australia.

Các bản tóm tắt 30 chương Hiệp định TPP của Chính phủ Australia có thể được tải về tại đây (bằng tiếng Anh):

Các bài khác