Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đã triển khai nghiên cứu rà soát và tổ chức Hội thảo:

RÀ SOÁT PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỚI CÁC CAM KẾT TPP- EVFTA VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Kết quả rà soát và Đề xuất điều chỉnh từ góc độ lợi ích của Việt Nam

          Thời gian:      8.00-11.30 thứ Sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016

          Địa điểm:       Hội trường tầng 3A – Tòa tháp VCCI (mới),

                          số 9 Đào Duy Anh – Hà Nội

         Nội dung:       Xem Chương trình gửi kèm Giấy mời      

         Ngôn ngữ:      Tiếng Việt – Có phiên dịch đồng thời sang Tiếng Anh

Với việc đàm phán và/hoặc ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Việt Nam đang đứng trước sức ép cũng như cơ hội to lớn để cải thiện một bước thể chế kinh tế và pháp luật chính sách thương mại đầu tư theo những chuẩn mực quốc tế mới, trong đó có các vấn đề về sở hữu trí tuệ (SHTT).

Trên thực tế, SHTT cũng là lĩnh vực mà đối tác thương mại lớn, đặc biệt là TPP và EU, rất quan tâm và có các đòi hỏi cao. Một mặt, điều này cho thấy nếu Việt Nam có những điều chỉnh hợp lý trong lĩnh vực này thì khả năng thu hút đầu tư sẽ được tăng cường (mà không phụ thuộc vào thời điểm có hiệu lực của các Hiệp định này). Mặt khác, từ góc độ một nước đang phát triển, việc nâng cao các tiêu chuẩn bảo hộ SHTT theo các tiêu chuẩn trong EVFTA và TPP đặt ra những thách thức lớn cho Việt Nam cả về pháp luật và chi phí tuân thủ. Do đó, cần thiết phải rà soát sự tương thích của pháp luật Việt Nam với các cam kết TPP, EVFTA về SHTT, tìm kiếm các giải pháp bảo đảm đồng thời các mục tiêu thu hút đầu tư, thực thi cam kết và hỗ trợ các nhóm chủ thể ở Việt Nam.

Tài liệu hội thảo có thể download dưới đây: