Ngày 02/06/2016, Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI đã tổ chức hội nghị:

“TỔNG KẾT THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN”

           Thời gian: 8h30 – 11h30 ngày 02 tháng 06 năm 2016

           Địa điểm: Hội trường Tầng 2, số 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hội nghị được tổ chức bởi Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công thương phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhằm mục đích đánh giá hiệu quả thực thi, kiện toàn khuôn khổ pháp luật về Phòng vệ thương mại (gồm ba Pháp lệnh Chống bán phá giá, Chống trợ cấp và Tự vệ), qua đó hỗ trợ nâng cao năng lực phòng vệ hợp pháp của các doanh nghiệp trong nước.

Tài liệu hội nghị có thể download dưới đây.