Hội thảo liên ngành triển khai CPTPP, phát triển thị trường các nhóm ngành hàng

Đơn vị tổ chức: Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (Bộ Công Thương)

Thời gian: ngày 21 tháng 03 năm 2019

Địa điểm: thành phố Cần Thơ

Nội dung chính: 

Mục tiêu tổ chức Hội nghị nhằm triển khai hiệu quả công tác hội nhập kinh tế quốc tế trong nước theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn; đề xuất giải pháp quyết liệt, kịp thời và đồng bộ hơn nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc thực thi các cam kết FTA, đặc biệt là các cam kết trong Hiệp định CPTPP; tận dụng các FTA để phát triển và thâm nhập thị trường mới, đặc biệt là các thị trường có quan hệ FTA với Việt Nam để tạo nền tảng cho xuất khẩu phát triển bền vững. Hội nghị cũng phân tích, đánh giá những mặt hàng, ngành hàng và một số mặt hàng chủ lực sẽ tập trung phát triển trong thời gian tới.Tham dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; ông Trần Quốc Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; các học giả, chuyên gia kinh tế; đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong nhóm ngành hàng chế biến, chế tạo và nông nghiệp chế biến,...

Tài liệu Hội thảo được đính kèm dưới đây: