Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang xây dựng, hoàn thiện Thông tư ban hành cơ chế đánh giá tuân thủ doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu[1] và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Bộ tiêu chí đánh giá (về sản xuất, buôn bán hàng hóa, thuế, hải quan) dùng để phân loại mức độ tuân thủ pháp luật trong lần soạn thảo này dự kiến sẽ tác động lớn đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Để cơ chế này đảm bảo tính hợp lý, khả thi, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổng cục Hải quan phối hợp tổ chức:

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN HOÀN THIỆN CƠ CHẾ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ      

CỦA DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

Thời gian: 8h00 đến 12h00, thứ Ba ngày 04 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Hội trường số 1, tầng 7 trụ sở VCCI. Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời đại diện Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội tham dự Hội thảo (và thông báo rộng rãi tới Quý hội viên có hoạt động liên quan) để chia sẻ và thảo luận cùng Ban soạn thảo.

Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng điền Phiếu đăng ký tham dự và gửi trước ngày 04/12/2018 tới:

Ban Pháp chế, VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 024. 6683 6545 /024.35770632; Fax: 024.35771459/024.35770632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com

Rất mong được tiếp đón đại biểu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội tại Hội thảo./.

[1] Giấy mời, Chương trình dự kiến, Phiếu đăng ký, Dự thảo Thông tư, Bảng chỉ số tiêu chí đánh giá và Danh mục hành vi được đính kèm theo bài viết này.

Tài liệu hội thảo được đính kèm dưới đây:

Công văn mời Hội thảo cơ chế đánh giá tuân thủ doanh nghiệp trong hoạt động XNK

Chương trình Hội thảo

Phiếu đăng ký tham dự hội thảo

Dự thảo Thông tư tiêu chí đánh giá tuân thủ doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu

Dự thảo Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá tuân thủ

Dự thảo Danh mục hành vi vi phạm trong đánh giá tuân thủ đối với doanh nghiệp

Dự thảo Danh mục chỉ tiêu thông tin doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu

Dự thảo Biểu mẫu thu thập, xác minh thông tin phục vụ đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp