Khóa Đào tạo:

KỸ NĂNG TÌM KIẾM VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ THƯƠNG MẠI – THỊ TRƯỜNG

Công cụ để doanh nghiệp tận dụng hiệu quả cơ hội từ các FTA

Đơn vị tổ chức:  Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI, Quỹ FNF CHLB Đức, Viện Thương mại Quốc tế, Đại học Adelaide, Australia

Thời gian:  8h00 – 17h00 Thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2018

Địa điểm:  Hội trường 3 – Tầng 7, Trụ sở VCCI (Tòa cũ), Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, HN

Nội dung chính: 

Việt Nam đã hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu thông qua việc gia nhập WTO và tham gia 16 Hiệp định thương mại tự do (FTA) với hầu hết các đối tác thương mại lớn trên thế giới. Các Hiệp định này đã mở ra các cơ hội xuất nhập khẩu và đầu tư rất đáng kể cho các doanh nghiệp và ngành kinh tế Việt Nam.

Tuy nhiên, trên thực tế, các doanh nghiệp Việt Nam dường như chưa tận dụng được các cơ hội từ các Hiệp định này. Chỉ riêng trong lĩnh vực xuất khẩu, mới có khoảng 30% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam được hưởng các ưu đãi thuế quan. Ở các khía cạnh khác, mức độ tận dụng cũng rất thấp. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là do doanh nghiệp thiếu các thông tin về ưu đãi thuế quan, về nhu cầu ở các thị trường, về diễn tiến cung – cầu và dòng chảy thương mại, đầu tư ở các thị trường... Thiếu các thông tin cơ bản này, quá trình hoạch định kế hoạch kinh doanh, nhận diện thị trường, sản phẩm mục tiêu và dự kiến lợi nhuận của doanh nghiệp nói riêng và các ngành kinh tế nói chung bị hạn chế đáng kể.

Do đó, Khóa đào tạo được tổ chức nhằm hỗ trợ các cá nhân/đơn vị có nhu cầu có thể tiếp cận và tận dụng các nguồn dữ liệu thương mại lớn, hữu ích mà miễn phí trên thế giới, đặc biệt là dữ liệu về thuế quan, hàng rào phi thuế, đầu tư, kim ngạch xuất nhập khẩu.... Phần nội dung mở đầu bao gồm trình bày Tổng quan về các Hiệp định thương mại mà Việt Nam đã tham gia và các cơ hội của doanh nghiệp. Sau đó, diễn giả chính là Tiến sỹ Uwe Kaufmann - Giám đốc Chương trình đào tạo, Viện Thương mại Quốc tế, Đại học Adelaide, Australia đã giới thiệu và hướng dẫn về các công cụ tìm kiếm, tra cứu dữ liệu thương mại, đầu tư phổ biến; đồng thời hướng dẫn thực hành các công cụ thông qua những bài tập tình huống thực tiễn, cũng như rút ra các vấn đề cần lưu ý khi áp dụng trong hoạt động của doanh nghiệp.  

Thông tin liên hệ:

Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Tel: 024-35771458 / Fax: 024-35771459

Email: banthuky@trungtamwto.vn

Tài liệu Hội thảo được đính kèm dưới đây: