Đối thoại ASEAN - Nhật Bản

ASEAN và Nhật Bản tiếp tục mở rộng và tăng cường các quan hệ thương mại. Tổng kim ngạch thương mại giữa ASEAN và Nhật Bản tăng 22,1% từ 173,1 tỷ USD năm 2007 lên 211,4 tỷ USD năm 2008. Kim ngạch xuất khẩu của ASEAN sang Nhật Bản tăng 22,8% từ 85,1 tỷ USD năm 2007 lên 104,5 tỷ USD năm 2008. Kim ngạch nhập khẩu vào ASEAN từ Nhật Bản trong cùng giai đoạn cũng tăng từ 87,9 tỷ USD lên 106,8 tỷ USD, tương đương mức tăng 21,5%. Nhật Bản là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN với 12,4% tổng kim ngạch thương mại của khối.

Về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ASEAN, dòng vốn FDI từ Nhật Bản giảm 8,4% từ 8,3 tỷ USD năm 2007 xuống 7,7 tỷ USD năm 2008. Trong các đối tác đối thoại của ASEAN, Nhật Bản là nguồn FDI lớn thứ hai của khối này.

ASEAN và Nhật Bản đã ký Hiệp định về Quan hệ Đối tác Kinh tế Toàn diện (AJCEP) vào tháng 4 năm 2008. Đây là thoả thuận toàn diện trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và hợp tác kinh tế. Hiệp định AJCEP cũng sẽ tăng cường các quan hệ kinh tế giữa ASEAN và Nhật Bản và tạo ra một thị trường lớn hơn, hiệu quả hơn với nhiều cơ hội hơn trong khu vực. Thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày 1/12/2008. Đến tháng 7 năm 2009, các nước Brunei, Lào, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Nhật Bản đã thông qua Hiệp định AJCEP.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch ASEAN-Nhật Bản (AJC) được thành lập vào tháng 5 năm 1981 dựa trên Thỏa thuận thành lập Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch ASEAN được ký kết bởi chính phủ các nước ASEAN (khi đó bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan) và Nhật Bản. Sau đó, các nước Brunei (tháng 6/1990), Việt Nam (tháng 2/1998), Campuchia (tháng 6/2001), Lào (tháng 3/2002) và cuối cùng là Myanma (tháng 4/2006) cũng chính thức tham gia thỏa thuận này. Trung tâm AJC có trụ sở chính tại Tokyo đóng vai trò then chốt trong việc xúc tiến tăng trưởng xuất khẩu, đầu tư và du lịch trong sự phát triển kinh tế giữa Nhật Bản và các nước thành viên ASEAN.

Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Nhật Bản diễn ra vào tháng 12 năm 2003 đã kêu gọi cải cách Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch ASEAN-Nhật Bản (AJC) để củng cố các chức năng và tăng cường các lĩnh vực hoạt động của trung tâm này. Ủy ban cán bộ cao cấp ASEAN-Nhật Bản (EPC) về cải cách Trung tâm AJC đã được thành lập năm 2005 và hoàn thành báo cáo riêng vào tháng 4/2006. Báo cáo này được đệ trình lên Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Nhật Bản lần thứ 10 vào tháng 1 năm 2007 tại Cebu. Hội nghị này nhấn mạnh các đề xuất và hướng dẫn các Bộ trưởng và quan chức cấp cao thực hiện việc cải cách trung tâm (bao gồm cả việc sửa đổi thỏa thuận) dựa trên các kiến nghị của EPC. Hội đồng giám đốc của trung tâm này đã thống nhất sửa đổi một số điều của Thỏa thuận Thành lập Trung tâm AJC vào tháng 11/2007.

Các kiến nghị sửa đổi Thỏa thuận thành lập Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch ASEAN đang được các nước ký kết tiến hành các thủ tục chấp nhận hoặc thông qua. Đến nay, các nước Lào, Philippines, Brunei, Campuchia, Singapore và Thái Lan đã thông qua và chấp nhận các sửa đổi này.

Văn bản liên quan:

 

Các bài khác