Media

Media

 05 07 2017 Hội nhập Rào cản kỹ thuật khi hội nhập

Xem thêm

 Việt Nam hội nhập - Cần ổn định chính sách thuế, hải quan để thu hút doanh nghiệp từ châu Âu - NetVietTV

Xem thêm

 (14.06.2017) Hội nhập: Thương mại và đầu tư Việt - Mỹ - VTV1

Xem thêm

 (31.05.2017) Hội nhập: Việt Nam và 10 năm WTO - VTV

Xem thêm

(21.06.2017) Hội nhập : Cú hích Apec 2017

Xem thêm

Việt Nam ngày nay - Xây dựng văn hóa hội nhập qua APEC 2017 | NETVIET TV

Xem thêm

VTV4 - FTA Việt Nam - EAEU và xuất khẩu thủy sản Việt Nam - 12/03/2017

Xem thêm

TS. Nguyễn Đức Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) chia sẻ và nhận định về TPP khi không có Mỹ trong chương trình Hội Nhập ngày 3/12/2016 trên VTV1.

Xem thêm

Chương trình Hội nhập VTV1 ngày 04/01/2017: Chủ đề "2016 - Một năm khó khăn của các FTA"

Xem thêm

Chương trình Đối thoại chính sách Hiệp định Thương mại Tự do EU – Việt Nam 06/06/2016

Xem thêm