Ấn phẩm - Tài liệu

Tháng 9 năm 2011, Báo cáo Đánh giá Tác động của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc đối với Kinh tế Việt Nam được ban hành trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại đa biên giai đoạn III (EU-Việt Nam MUTRAP III).

Xem thêm

Hồ sơ thị trường Hàn Quốc 8/2018 - VCCI

Xem thêm