Văn bản thực thi của Việt Nam

TT số 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2012-2014 Tải file đính kèm dưới đây:

Xem thêm

Quyết định 554/QĐ-BXD năm 2011 về Quy chế đánh giá Kiến trúc sư ASEAN do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Xem thêm

Ngày 15/11/2010, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 36/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2011.Toàn văn Thông tư được đính kèm dưới đây:

Xem thêm

Công văn số 6745/VPCP-QHQT ngày 22/09/2010 v/v Phê duyệt Danh mục bảo lưu của Việt Nam thuộc Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN

Xem thêm

TT số 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010 v/v Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN

Xem thêm

THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG SỐ 01/2010/TT-BCT NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2010 THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) ĐỂ THÀNH LẬP KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN (AFTA)

Xem thêm

TT số 01/2010/TT-BCT ngày 08/01/2010 v/v Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA)

Xem thêm

Tiêu đềQuyết định 820/QĐ-BXD năm 2009 về quy chế đánh giá đối với kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hànhXem thêm

Tiêu đềQuyết định 821/QĐ-BXD năm 2009 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong ASEAN do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Xem thêm

Thông Tư Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong  Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN

Xem thêm