Văn bản thực thi của Việt Nam

Tiêu đềNghị quyết 31/NQ-CP về việc, phê duyệt Nghị định thư về khung pháp lý cơ chế một cửa ASEANXem thêm

Nghị quyết 17/NQ-CP phê duyệt Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế

Xem thêm

Tiêu đềNghị quyết 18/NQ-CP năm 2016 ký Nghị định thư 2 về Chỉ định cửa khẩu biên giới thuộc Hiệp định khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnhXem thêm

Thông tư số 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN Tải văn bản đầy đủ dưới đây:

Xem thêm

TT số 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 v/v Quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/10/2015. Tải văn bản đầy đủ dưới đây:

Xem thêm

Nghị quyết 61/NQ-CP năm 2015 về ký Nghị định thư khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN do Chính phủ ban hành

Xem thêm

Thông tư 07/2015/TT-BCT quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu có xuất xứ từ các nước ASEAN

Xem thêm

TT số 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018.Tải văn bản tại file dưới đây:

Xem thêm

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2014 ký Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế do Chính phủ ban hành

Xem thêm

Nghị quyết 78/NQ-CP năm 2012 phê duyệt Hiệp định Hải quan ASEAN do Chính phủ ban hành

Xem thêm