Đánh giá tác động

 • Dự thảo Chương Đầu tư trong TPP và một số phân tích từ lợi ích của cộng đồng

  Sau hơn 2 năm đàm phán trong điều kiện bí mật tuyệt đối, một phiên bản rò rỉ của chương Đầu tư trong Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được đăng tại địa chỉ http://tinyurl.com/tppinvestment vào ngày 12 tháng 6 năm 2012.
 • Quan ngại của cộng đồng về các nội dung đàm phán TPP liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ đối với dược phẩm

  Theo các nguồn tin đáng tin cậy từ các tổ chức phi chính phủ quốc tế, từ phiên hội đàm đặc biệt cụ thể ở phiên đàm phán tại Peru, cụ thể là dự thảo về chương IP mà phía Hoa Kỳ đang đề xuất, mà gần đây đã được công khai trên các website ở Mỹ. Theo đó, Hoa Kỳ đang tìm cách áp đặt các điều khoản hạn chế liên quan đến sở hữu trí tuệ, nhằm giúp cho các công ty dược phẩm không chỉ của Hoa Kỳ, mà cả các công ty dược phẩm đa quốc gia, được độc quyền dài hạn ở các nước, trong đó có Việt Nam, nếu chúng ta ký kết. Kết quả là giá thuốc sẽ tăng lên, và khả năng tiếp cận của người bệnh sẽ giảm đi.
 • Quan ngại của doanh nghiệp về các nội dung đàm phán TPP liên quan đến Lao động

  Lao động là một trong những vấn đề quan trọng trong đàm phán TPP. Đối với Việt Nam, việc đàm phán và ký kết hiệp định này, về vấn đề lao động, sẽ đem lại cả những thách thức và cơ hội. Bài phân tích này của Chuyên gia Kinh tế Phạm Chi Lan tại hội thảo "TPP và Ý nghĩa với doanh nghiệp" ngày 23/5/2012 sẽ làm rõ vấn đề này.
 • Dự thảo Chương lao động trong đàm phán Hiệp định TPP - Thách thức lớn cho Việt Nam?

  Đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) giữa chín nước trong khu vực APEC nhằm thiết lập một khu vực thương mại tự do hai bờ Thái Bình dương bắt đầu cuối năm 2009. Việt Nam là quan sát viên của đàm phán này từ những Vòng đàm phán đầu tiên và là thành viên chính thức từ tháng 11/2010. Theo dự kiến đầy tham vọng của các nước thành viên TPP thì đàm phán này sẽ được tăng tốc trong năm 2012 với những thảo luận và cam kết cụ thể.
 • Rủi ro về quyền tiếp cận thuốc trong TPP - Phân tích so sánh giữa đề xuất về IP trong TPP của Hoa Kỳ và Luật Việt Nam

  Đây là một phân tích khá cụ thể so sánh giữa tài liệu rò rỉ về Đề xuất về vấn đề sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ trong Đàm phán Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Luật Sở hữu trí tuệ (2005) của Việt Nam.
 • Phân tích những lợi ích Việt Nam có thể thu được từ TPP

  Những lợi mà Việt nam có thể thu được từ TPP chủ yếu nằm ở khả năng hàng hóa dịch vụ của chúng ta sẽ được ưu tiên hơn khi tiếp cận thị trường các nước đối tác thông qua việc đối tác cắt giảm thuế quan, bãi bỏ các điều kiện đối với đầu tư dịch vụ.
 • Phân tích những bất lợi tiềm tàng của TPP đối với Việt Nam

  Những tác động bất lơi của TPP chủ yếu nằm ở thị trường Việt Nam, ở sự cạnh tranh gay gắt hơn giữa sản xuất, dịch vụ trong nước với hàng hóa, dịch vụ nước ngoài cũng như ở những thách thức lớn hơn trong việc bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ, các vấn đề về lao động, môi trường khi mà hàng hóa dịch vụ hay đầu tư từ các nước TPP sẽ được ưu tiên khi tiếp cận thị trường Việt Nam.
 • Việt Nam và TPP - Những suy tính thiệt hơn

  Ngày 13/11/2010, nhân Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Nhật Bản, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thông báo chính thức quyết định của Việt Nam tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership) với tư cách là thành viên chính thức của đàm phán này. Đây là quyết định được Việt Nam đưa ra khá muộn, sau hơn một năm tham gia đàm phán TPP với vai trò thành viên liên kết duy nhất, sau nhiều lời kêu gọi của các thành viên đàm phán TPP (đặc biệt là Hoa Kỳ) và tất nhiên, sau nhiều cân nhắc trong nước của các nhà chính trị, các chuyên gia và cả ý kiến của khối doanh nghiệp. Sự thận trọng này được giải thích bởi những phức tạp khó lường và ảnh hưởng lớn mà TPP có thể có đối với nền kinh tế Việt Nam.
 • Sự can dự của Hoa Kỳ vào TPP và lưu ý đối với Việt Nam

  Trong số các nước tham gia TPP tính đến thời điểm hiện nay, Hoa Kỳ là nước lớn nhất và do đó cũng là nước có ảnh hưởng nhất tới tiến trình, phạm vi cũng như kết quả đàm phán. Vì vậy việc tìm hiểu mục tiêu, tham vọng cũng như những vấn đề nội bộ liên quan của Hoa Kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định tương lai của TPP.
 • Những đối tác hiện tại và tương lai trong TPP – Lưu ý đối với Việt Nam

  Đàm phán TPP là đàm phán mở, với số lượng các đối tác tham gia đàm phán lớn (và còn có thể tiếp tục gia tăng trong tương lai với ít nhất là 5 nước đang bày tỏ sự quan tâm).