Vụ việc Cá ngừ-Cá heo II trong WTO: Hoa Kỳ - Các biện pháp liên quan đến việc nhập khẩu, tiếp thị và tiêu thụ cá ngừ

23/01/2014

Gregory Shaffer

Tóm lược:

Vụ việc Hoa Kỳ - Các biện pháp liên quan đến việc nhập khẩu, tiếp thị và tiêu thụ cá ngừ và các sản phẩm từ cá ngừ liên quan tới liệu việc yêu cầu dán nhãn “an toàn cho cá heo” của Hoa Kỳ có phù hợp với Hiệp định về các hàng rào kỹ thuật trong Thương mại (Hiệp định TBT) của WTO. Bài viết phân tích quyết định của Cơ quan phúc thẩm WTO và tầm quan trọng mang tính hệ thống cho việc diễn giải phần lớn các điều khoản của Hiệp định TBT; các loại nhãn mác nằm trong phạm vi đề cập của Hiệp định; tính hợp pháp của việc dán nhãn dựa trên Phương pháp Sản xuất và Chế biến ở nước ngoài (PPMs); và mối quan hệ của pháp luật quốc tế và pháp luật WTO.

 Tải nghiên cứu tại đây: