Hiệp định khác

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Giữa Việt Nam Và Triều Tiên

09/04/2010

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hoà Triều Tiên

Nơi ký kết: Seoul

Ngày ký: 13/05/1993

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ Cộng hoà Xã hoà Xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ cộng hoà Triều Tiên

Mô tả: 

Chính phủ Cộng hoà Xã hoà Xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ cộng hoà Triều Tiên (sau đây được gọi là "các Bên ký kết");

Với mong muốn tăng cường sự hợp tác kinh tế cùng có lợi của hai nước;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư của các nhà đầu tư của nước này trên lãnh thổ của nước kia;

Nhận thấy việc khuyến khích và bảo hộ đầu tư trên cơ sở Hiệp đinh này sẽ khuyến khích sáng kiến kinh doanh ở cả hai nước;

Hai bên đã thỏa thuận [...]

Hiệp định được đính kèm dưới đây (file tiếng Việt):

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hoà Triều Tiên