Các nguồn tra cứu thuế quan của Nhật Bản

14/02/2019

Dưới đây là các nguồn tra cứu thuế quan của Nhật Bản

1. Hải quan Nhật Bản (Tiếng Anh)

Website cung cấp đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết về các quy định hải quan như hướng dẫn thông quan, chứng nhận xuất xứ, biểu cam kết thuế quan, các FTA đã có hiệu lực... tại Nhật Bản bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

2. Hiệp hội Thuế quan Nhật Bản (Tiếng Anh)

3. Bộ Tài chính Nhật Bản ( Tiếng Anh)

4. Tổ chức xúc tiến mậu dịch Nhật Bản (Tiếng Anh): Thống kê thương mại và đầu tư của Nhật Bản với các đối tác trên thế giới theo từng tháng

(updating...)