Quyết định 323/QĐ-UBCĐASW năm 2016 Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại

23/10/2016
Tiêu đề Quyết định 323/QĐ-UBCĐASW năm 2016 Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
Số hiệu 323/QĐ-UBCĐASW
Nơi ban hành Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
Ngày ban hành 24/10/2016
Ngày có hiệu lực 24/10/2016
Tình trạng Còn hiệu lực
Nội dung văn bản Tiếng Việt <link>