Thực hiện trao đổi thông tin điện tử hải quan trong khuôn khổ FTA Việt Nam - EAEU

13/02/2018

Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (gồm 5 nước Armenia, Belarus, Kazakhstan, Nga và Kyrgyzstan) đã được ký kết và có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2016. Nhằm mục đích tạo thuận lợi cho việc thực thi hoạt động hải quan, đẩy nhanh quá trình giải phóng hàng hóa và ngăn chặn vi phạm pháp luật hải quan, theo quy định tại Điều 5.7 của Hiệp định, các Bên tham gia Hiệp định có nghĩa vụ thực hiện việc trao đổi thông tin điện tử về hải quan theo lộ trình cụ thể như sau:

- Chậm nhất từ ngày 5/10/208, bắt đầu trao đổi thông tin điện tử thử nghiệm đối với hàng hóa cụ thể giữa các bộ phận hải quan của các Bên.

- Chậm nhất từ ngày 5/10/2019, trao đổi thông tin điện tử phải áp dụng đối với hàng hóa có kim ngạch thương mại giữa các Bên tăng hơn 20% từ thời điểm Hiệp định có hiệu lực

- Chậm nhất từ ngày 5/10/2021, các bên trao đổi thông tin điện tử toàn bộ hàng hóa giao dịch giữa các Bên giữa các bộ phận hải quan có liên quan.

Căn cứ theo lộ trình này, chậm nhất từ ngày 5/10/2018, Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện trao đổi thử nghiệm thông tin hải quan điện tử trên tờ khai hải quan xuất khẩu với Liên minh Kinh tế Á - Âu. Hiện tại, Tổng cục Hải quan cùng với phía Liên minh Kinh tế Á - Âu đang trao đổi về các giải pháp kỹ thuật để thực hiện cam kết này.

Quá trình thực thi trên dự kiến sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động thương mại với Liên minh kinh tế Á - Âu, vì vậy VCCI thông báo để doanh nghiệp được biết và có những hoạt động điều chỉnh kinh doanh tương ứng.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm WTO và Hội nhập

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Tel: 024 35771458; Fax: 024 35771459;

Email: banthuky@trungtamwto.vn