Tài liệu tham khảo

Chiến tranh thương mại làm dấy lên quan ngại về vai trò của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế.

Xem thêm

Bài viết của Doanh nhân Đinh Hồng Kỳ, mục Góc nhìn báo VnExpress

Xem thêm

Người thực hiện: Ths. Trần Thị Quỳnh Hoa - Viện Chiến lược và Chính sách tài chính Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Xem thêm

Người thực hiện: Ông Nguyễn Lê Đình Quý - Viện Chính sách công và Quản lý Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Xem thêm

Người thực hiện: PGS.TS. Nguyễn Anh Thu, TS. Vũ Thanh Hương - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Xem thêm

Người thực hiện: PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch - Học viện Ngoại giao Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Xem thêm

Người thực hiện: Ths. Nguyễn Anh Dương, Ths. Đinh Thu Hằng - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Xem thêm

Đơn vị thực hiện: Bảo Việt Securities Thời gian: 9/2018

Xem thêm

Thời gian: 8h00 - 11h30 Thứ Sáu, ngày 23 tháng 11 năm 2018 Địa điểm: Trung tâm Hội nghị ADORA DYNASTY, số 1, đường Tôn Thất Tùng, Quận 1, TPHCM.

Xem thêm

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 13 Quý III/2018 Chủ đề: "Cuộc chiến thương mại thế giới - Thử nhận diện lá bài của mỗi bên"

Xem thêm