Các văn bản thực thi của Việt Nam

Nghị định số 158/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do Asean - Australia - New Zealand giai đoạn 2018 - 2022

Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do Asean - Australia - New Zealand giai đoạn 2018 - 2022

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Nội dung Nghị định có thể tải về tại đây:

Các bài khác