Hiệp định với các nước

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Singapore

Nơi ký kết

Singapore

Ngày ký

24/09/1992

 

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Singapore

Mô tả

 

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Singgapo sau đây gọi gắt là “Hai bên ký kết”,
Với lòng mong muốn phát triển và tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi;
Ðã thoả thuận như sau:

Văn bản Hiệp định:

Các bài khác