Phiên họp 4 - Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế

Sáng ngày 23/12/2011 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức “Phiên họp 4 - Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế”. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình “Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế” của VCCI, được thực hiện trong khuôn khổ Dự án MUTRAP III (Dự án hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn III EU-Việt Nam), với tài trợ của Liên minh châu Âu.