Hội thảo "Chống bán phá giá - Chống trợ cấp đối với hàng xuất khẩu vào EU: Những diễn tiến mới - Tác động và Ảnh hưởng"

Ngày 14/07/2011, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), phối hợp với Công ty luật EU Gide Loyrette Nouel (GIDE) tổ chức Hội thảo “Chống bán phá giá – Chống trợ cấp đối với hàng xuất khẩu vào EU: Những diễn tiến mới – Tác động và Ảnh hưởng”. Đây là hoạt động thuộc Chương trình “Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế” của VCCI, được thực hiện trong khuôn khổ Dự án MUTRAP III với tài trợ của Liên minh châu Âu